Het Beest deel 4

Vanaf Openbaring 11 is sprake van de metafoor van het Beest. In feite gaat het daarbij om twee beesten, wat duidelijk wordt vanaf hoofdstuk 13.

Het Beest (dl 4)

Vanaf Openbaring 11 is sprake van de metafoor van het Beest. In feite gaat het daarbij om twee beesten, wat duidelijk wordt vanaf hoofdstuk 13.
Het ene beest (uit de zee) lijkt op de draak (7 koppen, 10 horens). Het andere beest (uit de aarde) lijkt op het Lam (draagt ramshorens), maar spreekt als de draak.

Het eerste beeld, hoe vreselijk ook, is nog te begrijpen. De wereld, gekenmerkt door macht, dreiging en onderdrukking, lijkt uitgebeeld door het beest uit de zee (horens, luipaard, beer, leeuw). Maar nu komt het vreemde: het beest dat lijkt op het Lam gaat het beest als draak dienen en brengt zo de mensen binnen zijn machtsgebied. Zo worden de mensen op het verkeerde been gezet met een religie waarin zij God niet vinden, maar worden overgeleverd aan de macht van de draak.