Joden en heidenen deel 4

De vraag of gelovigen uit de volken eerst jodengenoot moeten worden en zich moeten laten besnijden, wordt besproken in het eerste concilie in Jeruzalem (zie Hand. 15).

Joden en heidenen (dl 4)

De vraag of gelovigen uit de volken eerst jodengenoot moeten worden en zich moeten laten besnijden, wordt besproken in het eerste concilie in Jeruzalem (zie Hand. 15).
Allen stemmen in met de stelling van Petrus: “Maar door de genade van de Here Jezus geloven wij (joden) op dezelfde wijze behouden te worden als zij (niet-joden)”.

Niet-joden hoefden zich niet te houden aan alle joodse voorschriften, behalve:
1. Geen verering van God met beelden
2. Geen seksuele relaties buiten het huwelijk
3. Geen vlees van gestikte dieren eten
4. Geen bloed of bloedproducten nuttigen.