Horizon van God deel 4

De horizon van God is wijder dan de joodse mensen dachten. Door een visioen maakte God dat duidelijk aan de apostel Petrus: Gods horizon is zo wijd als de wereld en wordt bepaald vanuit één persoon: de Here Jezus Christus.

Horizon van God (dl 4)

De horizon van God is wijder dan de joodse mensen dachten. Door een visioen maakte God dat duidelijk aan de apostel Petrus: Gods horizon is zo wijd als de wereld en wordt bepaald vanuit één persoon: de Here Jezus Christus.

Het vereren van God zoals men dacht in Israël… Wat God daarover aan Petrus duidelijk maakte…
* Rein is: de rituele spijswetten naleven.

* De Messias van Israël moet nog komen.
* De Wet van Mozes is gegeven als rechter over heel het leven.
* Gods horizon is het volk Israël.

* Rein is: luisteren naar Gods Woord, met Jezus leven
* Jezus is gekomen als de Heiland der wereld.
* Jezus Christus is aangesteld tot rechter over levenden en doden.
* Gods horizon is Jezus Christus en omvat de hele wereld.