Horig en mondig deel 4

Het leven van een christen is niet altijd makkelijk te begrijpen voor iemand die zelf niet gelooft, omdat hij er van de buitenkant tegenaan kijkt. Daarbij komt dat het christenleven paradoxen kent. Zoals: horig én mondig.

Horig en mondig (dl 4)

Het leven van een christen is niet altijd makkelijk te begrijpen voor iemand die zelf niet gelooft, omdat hij er van de buitenkant tegenaan kijkt. Daarbij komt dat het christenleven paradoxen kent. Zoals: horig én mondig.

Horig wil zeggen dat zijn denken wordt bepaald door wat God door Zijn Woord tot hem spreekt. De Bijbel noemt dat `volharden in het onderwijs van de apostelen’. Het samen horen maakt hen ook samen-horig of saamhorig, eensgezind.
Mondig wordt iemand door horig aan God te zijn. Hij heeft a.h.w. de sleutel gevonden voor het ware leven, zodat hij de werkelijkheid waarin hij leeft, beter kan begrijpen. In een wereld waarin velen het spoor bijster zijn, is dat een kostbaar bezit.