Jeruzalem deel 3

 

Jeruzalem (dl 3)

De naam Jeruzalem betekent: stad van de vrede. Maar voor die vrede is erg veel gebeden en gestreden. Tienmaal werd de stad veroverd en vijfmaal verwoest. Hier volgt de geschiedenis in een notedop.

1. De oudste naam van de stad was Salem, of Uru-salem, stad van vrede. In de dagen van Abram was Melchizedek koning over de stad. Hij was een priester van de Allerhoogste God en zijn naam betekent: koning van gerechtigheid.
2. Bijna duizend jaar later (omstreeks 1000 v. Chr.) veroverde David de stad op de Jebusieten en later bouwde Salomo er een prachtige tempel.
3. De Babyloniërs verwoestten in 586 v. Chr. Jeruzalem en de tempel, maar na de ballingschap van zeventig jaar werd alles weer opgebouwd.
4. In 332 v. Chr. nam Alexander de Grote de stad in en bezette die. In 175 v. Chr. werd de tempel ontwijd doordat koning Antiochus Epifanes varkens liet offeren in de tempel. In deze periode speelt het optreden van de Makkabeeën (zie les 18).
5. In de jaren voor het begin van onze jaartelling zocht Herodes de Grote, door de Romeinen als koning aangesteld, de gunst van de Joden door de tempel uit te breiden en te verfraaien.
6. Wat niemand verwachtte, maar wat Jezus voorspelde, was de tweede verwoesting van de tempel, die in het jaar 70 ook is gekomen. Het enige dat ervan overbleef, is de Klaagmuur. Dit is de eeuwen door de plaats geworden waar Joden (en niet-Joden) bidden voor de vrede van Jeruzalem.
7. In 638 veroverden de Arabieren de stad en bouwden op het oude tempelplein een grote moskee, op de plaats waarvan Mohammed volgens hen ten hemel is gevaren. Daarom is Jeruzalem voor Moslims de derde heilige stad (na Mekka en Medina).
8. De kruisvaarders veroverden de stad in 1099, maar hielden er nog geen honderd jaar stand. De Turken beheersten de stad van 1517 tot 1914, toen de Britten de macht overnamen.
9. Na de Tweede wereldoorlog namen de Jordaniërs de oude stad in bezit, maar in 1967 namen de Joden de stad in en lijfden die in bij de staat Israël die in 1948 was gesticht.
10. Eenmaal zullen de voeten van Jezus staan op de Olijfberg en zal Hijzelf Vredevorst zijn. Dan zal hij zitten op de troon van David en heersen in recht en gerechtigheid.