De eerste van de vier grote profeten was Jesaja (de andere drie zijn Jeremia, Ezechiël en Daniël.

Jesaja (dl 3)

De eerste van de vier grote profeten was Jesaja (de andere drie zijn Jeremia, Ezechiël en Daniël. Hj is wel genoemd de Koning van de profeten of de Evangelist van het oude verbond. Zijn woorden gaan steeds over de majesteit van God, zijn gerechtigheid en genade. Vijftig jaar lang heeft Jesaja de woorden van God gesproken en geschreven. Onbevreesd voor de mensen, zelfs voor koningen. Want hij kende het geheim: Wie de HERE vreest, hoeft voor mensen niet te vrezen.

Jesaja heeft geprofeteerd over drie perioden, die hijzelf en zijn tijdgenoten niet meegemaakt hebben:

1. de ballingschap van Juda in Babel (ongeveer 100 jaar later) en de terugkeer van een restant (ongeveer 150 jaar later).

2. de komst van de Messias, Jezus Christus (ongeveer 700 jaar later).
Heel bekend is het gedeelte over de geboorte van de Verlosser:“Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op Zijn schouders rusten. Dit zullen Zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Vader der eeuwen, Vorst van de vrede. Aan Zijn groeiende en vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van David zal Hij met volmaakte eerlijkheid en rechtvaardigheid regeren.”(Jes. 9:5-6)

3. de komst van de Messias als Koning van Israël, die zijn volk zal brengen tot zijn bestemming, wat zal uitmonden in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde: “Hun zwaarden zullen zij omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Nergens zal meer oorlog worden gevoerd en niemand zal meer worden opgeleid tot militair.” (Jes. 2:4)