De naam Jezus betekent: God redt. Het is de Griekse vorm (Iesous) van de Hebreeuwse naam Jeshua, Verlosser, Zaligmaker.

Jezus (dl 2)

De naam Jezus betekent: God redt. Het is de Griekse vorm (Iesous) van de Hebreeuwse naam Jeshua, Verlosser, Zaligmaker. Dat had de engel Gabriël tegen Jozef gezegd: “Maria zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Want Hij zal Zijn volk redden van hun zonden.”