leraars deel 4

Leraars hebben de gave om de Schrift uit te leggen, zodat Schriftgedeelten die zonder hun hulp onduidelijk zouden zijn, met hun hulp tot het hart gaan spreken.

Leraars (dl 4)

Leraars hebben de gave om de Schrift uit te leggen, zodat Schriftgedeelten die zonder hun hulp onduidelijk zouden zijn, met hun hulp tot het hart gaan spreken. Door het woord dat zij spreken kan de Heilige Geest Zijn werk doen in de toerusting van de gelovigen.