De kern van de eerste Corinthenbrief is hoofdstuk 13, het Hooglied van de liefde. Daarin wijsr Paulus de gelovigen de weg van de liefde tot elkaar. Hij zegt een aantal dingen die stuk voor stuk als belangrijke levenslessen kunnen gelden

Liefde (dl 4)

De kern van de eerste Corinthenbrief is hoofdstuk 13, het Hooglied van de liefde.
Daarin wijsr Paulus de gelovigen de weg van de liefde tot elkaar. Hij zegt een aantal dingen die stuk voor stuk als belangrijke levenslessen kunnen gelden

De liefde (agapè) is niet: De liefde (agapè) zoekt wel:
– uit op eigen roem
– vol van eigen inzichten
– jaloers op anderen
– uit op de mislukking van een ander
– haatdragend
– de eer van de ander
– geloofseenheid met anderen
– het goede voor anderen
– de weg van geduld en waarheid
– is mild en vergevingsgezind

Eigenliefde heeft als doel de zelfverwerkelijking. Daar tegenover staat agapè-liefde die zegt dat een mens pas tot zichzelf komt in het uitreiken naar anderen.
Waarheid staat niet tegenover liefde, maar het is de plaats waar de liefde gedijt. Ongerechtigheid is de plaats waar de valse liefde zich thuis voelt.

Onze cultuur kent drie verschillende woorden voor liefde:

Genegenheid (Filia) Erotiek (Eros) Geborgenheid (Storgè)
Vriendschap + Seksualiteit = Huwelijk

Huwelijk

+ Huis en haard = Gezin

Het eerste woord voor liefde, waarmee een relatie meestal begint, is filia. Daar gaat het om liefde in de betekenis van genegenheid en vriendschap, die wederzijds zijn: je bent een vriend en je hebt een vriend.
Het tweede woord voor liefde is eros. In het Nederlands is hiervan afgeleid het woord `erotiek’, dat staat voor de lichamelijke liefde. Seksualiteit hoort bij het menszijn en is alleen goed wanneer die gericht is op de ander en samen gaat met filia.
Wanneer filia en eros beide aanwezig zijn, is het normaal dat deze ook leidt tot storgè.Wanneer mensen ernaar verlangen hun leven met elkaar te delen, leidt dat tot een wederzijdse geborgenheid in het huwelijk, dat kan uitgroeien tot een gezin.