Rekenen met God deel 4

Een woord dat in de Romeinenbrief 19 keer terugkomt is het Griekse woord logizomai, dat betekent `(toe)rekenen’. Dat woord laat ons begrijpen hoe God rekent, want zó staat het in Zijn Testament.

Rekenen met God (dl 4)

Een woord dat in de Romeinenbrief 19 keer terugkomt is het Griekse woord logizomai, dat betekent `(toe)rekenen’. Dat woord laat ons begrijpen hoe God rekent, want zó staat het in Zijn Testament. Wij kunnen dat narekenen, zodat we het Testament gaan begrijpen en de erfenis gaan waarderen. Er wordt heel wat toegerekend aan de erfgenamen, waar zij dus op kunnen rekenen.

Romeinen Wat God de gelovige toerekent: Wat God de gelovige niet toerekent:
2:26
3:28
4:4 en 9
4:8
4:5-6
4:22-23
4:24
Onbesnedenheid geldt als besnijdenis
Door geloof alleen gerechtvaardigd
Geloof tot gerechtigheid

Gods gerechtigheid, zonder werken
Geloof in de belofte
Geloof in Jezus Christus

Onze zonde en ongerechtigheid