Makkabeeën deel 3

De vrijheidsstrijd van de Joden tegen Antiochus Epifanes wordt beschreven in de boeken van de Makkabeeën.

Makkabeeën (dl. 3)

De vrijheidsstrijd van de Joden tegen Antiochus Epifanes wordt beschreven in de boeken van de Makkabeeën. Dit zijn apocriefe boeken, d.w.z. ze zijn niet geschreven door profeten en daarom ook niet opgenomen in het Oude Testament.
Deze Antiochus IV was een wrede vorst, die met nietsontziend geweld het ideaal van één godsdienst nastreefde voor zijn hele rijk. Hij liet alle boekrollen vernietigen en de tempel ontwijden. Op het altaar liet hij varkens offeren voor het beeld van Zeus en iedereen die zich hiertegen verzette, werd terechtgesteld. Hij stelde de doodstraf op de besnijdenis en de sabbat.

Daarna gaan vrome Joodse verzetsmannen de strijd aan tegen de macht van de koning en hun guerrillatroepen krijgen de bijnaam: Makkabeeën, strijdhamers. Na de dood van Antiochus Epifanes weten de Makkabeeën van de onderlinge twisten onder de Grieken te profiteren en het gevolg is dat de tempel wordt gereinigd en opnieuw aan God wordt gewijd.