wonderen deel 2

Jezus heeft veel zieken genezen door aan hen een wonder te doen. Hierdoor werd de macht van de zonde die in hen werkte, buiten werking gesteld. Dikwijls ging het niet speciaal om hun eigen zonde, maar om de macht van het kwaad die in de wereld heerst sinds Adam en Eva het paradijs moesten verlaten.

Wonderen (dl 2)

Jezus heeft veel zieken genezen door aan hen een wonder te doen. Hierdoor werd de macht van de zonde die in hen werkte, buiten werking gesteld. Dikwijls ging het niet speciaal om hun eigen zonde, maar om de macht van het kwaad die in de wereld heerst sinds Adam en Eva het paradijs moesten verlaten.

Hij genas mensen die melaats waren, blind, doofstom, maanziek of verlamd. Hij wierp boze geesten uit en bevrijdde bezetenen en wekte zelfs doden op. Zijn gesproken woord ging aan de genezing vooraf of volgde erop. Als Hij iemand aanraakte, was dat niet om magische kracht over te dragen, maar als uiting van medegevoel en vriendschap. Mensen werden aangeraakt met de kracht van omhoog.

Mensen stellen soms twee vragen over Jezus wonderen:
1. Zijn de wonderen uit de Bijbel wel echt gebeurd?
2. Gebeuren er vandaag nog wonderen?
Het antwoord op beide vragen is: JA.