Martelaar deel 4

Een martelaar is iemand die zijn getuigenis voor Jezus met de dood moest bekopen. De eerste martelaar van het christendom was Stefanus, die na zijn verdedigingsrede voor de joodse rechters werd gestenigd.

Martelaar (dl 4)

Een martelaar is iemand die zijn getuigenis voor Jezus met de dood moest bekopen. De eerste martelaar van het christendom was Stefanus, die na zijn verdedigingsrede voor de joodse rechters werd gestenigd.

Zolang er christenen zijn geweest, werden zij door anderen vervolgd. Zo had de keizer in Rome een pantheon gebouwd. In die supertempel was voor alle godsdiensten een nis uitgespaard waarin zij hun godheid, of een symbool ervan, konden plaatsen (Grieks pantheionbetekent: alle goden samen). Op het eerste gezicht heel tolerant, maar boven alle goden torende het beeld van de keizer. Zo werden alle godsdiensten dus beschouwd als ‘dialecten’ van de Romeinse keizercultus.

Andere religies hadden daartegen geen bezwaar, maar de nis voor de christelijke religie bleef leeg. Dit leidde al gauw tot christenvervolging. Ter wille van hun veiligheid kwamen zij vaak onder de grond bijeen in de zogenaamde catacomben, waar ook hun doden werden begraven. Bekende martelaren van de vroege kerk waren, behalve Petrus en Paulus, ook de bisschop van Smyrna, Polycarpus en de bisschop van Antiochië, Ignatius. Maar steeds bleek weer de juistheid van de uitspraak van een van hen: “Het bloed der martelaren is het zaad der kerk.”