Zaligsprekingen deel 2

De mensen die Jezus willen navolgen, zijn niet altijd populair in de wereld, maar Jezus legt uit waarom zij toch van geluk mogen spreken:

Zaligsprekingen (dl 2)

De mensen die Jezus willen navolgen, zijn niet altijd populair in de wereld, maar Jezus legt uit waarom zij toch van geluk mogen spreken:
– Zij zijn maar klein in wijsheid en kennis (nederig, arm van geest), vergeleken met de machtigen der aarde. Maar door Gods vrije gunst mogen zij in het hemels Koninkrijk zijn.
– Dan zien zij dat het in de wereld vaak zo heel anders gaat dan in het Koninkrijk. Zij wordenbemoedigd (getroost) met Gods kracht.
– Uit zichzelf zouden zij zich niet thuis voelen in dat Koninkrijk, want dat is heel anders dan ze gewend zijn. Gods Geest maakt hen eenvoudig van hart (zachtmoedig), daarom zal de aarde van hen zijn.
– In die wereld blijven zij uitzien naar Gods wil (gerechtigheid) te midden van al het onrecht en ontdekken dat God op zijn eigen manier te werk gaat.
– Daardoor gaan zij andere mensen zien zoals God hen ziet. Egoïsme maakt plaats voor medeleven (barmhartigheid) met anderen. En zij ontvangen dat zelf ook terug.
– Hun geweten wordt weer zuiver. Zij begrijpen beter hoe God is en leren Zijn verborgen Koninkrijk kennen.
– Daarin wordt met geduld vrede gebracht. Vrede tussen God en mensen en tussen mensen onderling. Want met stoer doen en dreigen kan er nooit vrede bereikt worden.
– Natuurlijk zullen zij weerstand ontmoeten, want er zullen altijd mensen zijn die geen vrede willen. Toch merken zij juist dan dat Gods Koninkrijk kostbaarder is dan enig aards koninkrijk.