Messiasbelijdend deel 4

De term ‘messiasbelijdend’ wordt gebruikt voor joden die in Yeshua (Jezus) geloven, dus christenen uit de joden. Er is een spanningsveld tussen joden die nog niet en joden die al wel in Yeshua geloven. Orthodoxe joden leven in de messiasverwachting. Zij zeggen dat Hij nog moet komen omdat er dan pas vrede zal zijn.

Messiasbelijdend (dl 4)

De term ‘messiasbelijdend’ wordt gebruikt voor joden die in Yeshua (Jezus) geloven, dus christenen uit de joden. Er is een spanningsveld tussen joden die nog niet en joden die al wel in Yeshua geloven. Orthodoxe joden leven in de messiasverwachting. Zij zeggen dat Hij nog moet komen omdat er dan pas vrede zal zijn.

Veel joden menen dat joden die in Yeshua geloven geen joden meer zijn. Ze baseren hun standpunt vooral op de geschiedenis. Uit naam van Jezus is er veel gemoord en vervolgd. Andere joden zijn van mening dat iemand die geboren is uit een joodse moeder, een jood blijft, hoe dan ook. Dan zijn er nog joden die vinden dat je op de verkeerde weg bent als je gelooft dat de Messias nu al is gekomen, maar dat je desondanks een jood bent.