vruchtbaarheidsriten deel 4

De tempel van Artemis in Efeze gold als één van de zeven wereldwonderen en werd in de maand Artemis (maart/april) bezocht door talloos veel mensen uit heel Asia om het feest te vieren van hun grote godin.

Vruchtbaarheidsriten (dl 4)

De tempel van Artemis in Efeze gold als één van de zeven wereldwonderen en werd in de maand Artemis (maart/april) bezocht door talloos veel mensen uit heel Asia om het feest te vieren van hun grote godin. Die kon, zo meende men, vrouwen, vee, gewas en land vruchtbaar maken in het voorjaar. Tenminste… als zij haar de offers brachten die zij vroeg, terwijl zij uit duizenden kelen haar naam aanriepen: Gr-ó-ó-ó-ó-t is de Artemis der Efeziërs!

Ook de Romeinen die in dit deel van de wereld woonden, vereerden haar. Zij noemden haar Diana, godin van de jacht. Artemis uitte haar dank door aan de stad grote welvaart te schenken. Die welvaart nam nog toe door de verkoop van de afgodsbeeldjes die de zilversmeden van hun weldoenster maakten.