Saulus-Paulus deel 4

Bij de steniging van Stefanus stond een ijverige jongeman, Saulus. Hij dacht toch echt dat hij God diende, met al zijn vroomheid en ijver. Maar in plaats daarvan ging hij precies tegen God in. Midden in zijn vervolgingswerk verschijnt Jezus hem, zodat hij ontdekt:

Saulus-Paulus (dl 4)

Bij de steniging van Stefanus stond een ijverige jongeman, Saulus. Hij dacht toch echt dat hij God diende, met al zijn vroomheid en ijver. Maar in plaats daarvan ging hij precies tegen God in. Midden in zijn vervolgingswerk verschijnt Jezus hem, zodat hij ontdekt:
– De weg die ik gekozen heb, is geen weg omhoog (naar God), maar een weg omlaag (steeds verder van God).
– De weg die ik verachtte, is juist de weg omhoog.
De eerste ontdekking was verschrikkelijk voor hem.
De tweede ontdekking was een onverwachte en onverdiende genade van God.

Op die manier werd Saulus tot de Paulus, de apostel der heidenen en de schrijver van de meeste brieven uit het Nieuwe Testament.