De joodse indeling van het Oude Testament is als volgt: 1. Torah, de boeken door Mozes gegeven (5) 2. Nebi’iem, de boeken van de profeten (21) 3. Chetoebiem, de geschriften (13)

Tenach (dl 1)

De joodse indeling van het Oude Testament is als volgt:
1. Torah, de boeken door Mozes gegeven (5)
2. Nebi’iem, de boeken van de profeten (21)
3. Chetoebiem, de geschriften (13)

Van de beginletters van deze drie groepen is het woord TeNaCH gemaakt. Daarom hoor je ook vaak van ‘Tenach’ spreken in plaats van ‘Oude Testament’.