Israël is het enige volk waarmee God een verbond heeft gesloten. Wanneer mensen een verbond sluiten, komen er allerlei officiële stukken aan te pas.

Tien Geboden (dl 1)

Israël is het enige volk waarmee God een verbond heeft gesloten. Wanneer mensen een verbond sluiten, komen er allerlei officiële stukken aan te pas. Zwart op wit wordt vastgelegd wat ieders rechten en plichten zijn. Dat gebeurt hier ook: op twee stenen tafels (platte stenen) worden in onuitwisbaar schrift de afspraken vastgelegd. Hier moeten de Israëlieten zich aan houden. De Tien geboden, of Tien woorden, staan in Exodus 20 en worden herhaald in Deuteronomium 5.

A. Eerste Wetstafel (I – IV)
Heb God lief boven alles”
B. Tweede Wetstafel (V – X)
“Heb je naaste lief als jezelf”
I. Stel je vertrouwen niet op andere ‘goden’, maar op God alleen
Ontzag voor God
V. Heb respect voor je ouders. Dat zal het gezinsleven versterken
Respect voor je ouders
II. Maak van God geen afgodsbeeld om te vereren
Geen afgoden dienen
VI. Ieders leven is kostbaar. Ga zorgvuldig om met het leven van de ander
Respect voor het leven
III. Gods naam is heilig. Noem Hem met ere en misbruik zijn naam niet.
Niet vloeken
VII. Het huwelijk van man en vrouw is heilig. Pleeg geen overspel
Respect voor het huwelijk
IV. Houd één dag in de week apart voor God
Houd de rustdag
VII. Blijf af van wat van een ander is, steel niet.
Respect voor het bezit van een ander
IX. Spreek de waarheid over elkaar, lieg niet tegen elkaar
Respect voor iemands goede naam
X. Wees niet jaloers op een ander.
Wees tevreden met wat je hebt.
Respect voor ieders deel in het leven