Toekomst – tijdrede van Jezus deel

Kort na zijn intocht in Jeruzalem, hield Jezus een tijdrede over de toekomst, die je vindt in Mattheus 24. Aanleiding was Jezus’ uitspraak dat de tempel verwoest zou worden.

Toekomst – tijdrede van Jezus (dl 2)

Kort na zijn intocht in Jeruzalem, hield Jezus een tijdrede over de toekomst, die je vindt in Mattheus 24. Aanleiding was Jezus’ uitspraak dat de tempel verwoest zou worden. De discipelen dachten dat dit bij het wereldeinde zou gebeuren, omdat de tempel voor hun gevoel altijd zou blijven. Daarom gaf Hij hun nadere informatie over de toekomst:

– De stad Jeruzalem en de tempel zouden verwoest worden. Dit gebeurde ongeveer 40 jaar later in 70 n. Chr. Hiermee zou een eind komen aan de tempeldienst.
– Dan zou een periode volgen waarin de problemen in de wereld niet zouden verdwijnen, maar juist groter zouden worden. Dat is nog steeds de tijd waarin wij nu leven.
– Deze periode zal uitlopen in de eindtijd, een slotperiode van verdrukking en moeite die zal eindigen met Jezus’ tweede komst in macht en heerlijkheid.