verzoeking deel 2

Een verzoeking of verleiding is iets verlangen wat verkeerd is. Het heeft twee kanten:

Verzoeking (dl 2)

Een verzoeking of verleiding is iets verlangen wat verkeerd is. Het heeft twee kanten:
– doen wat je eigenlijk niet zou moeten doen.
– niet doen wat je zou moeten doen.
Wie naar een verkeerd verlangen gaat luisteren en toegeeft aan verzoeking, keert zich daarmee van God af. Jakobus zegt: “Het zijn uw eigen slechte verlangens die u in verleiding brengen.”

In het Onze Vader leerde Jezus zijn leerlingen bidden “Leidt ons niet in verzoeking” en meteen volgt erop “maar verlos ons van de boze”. Die twee gaan altijd samen: verzoeking en de boze, net zoals God en het goede ook altijd samengaan. Zie ook Beproeving.