kerstmis deel 2

Met Kerstfeest (Christusfeest) herdenken de christenen de geboorte van Jezus in Bethlehem.

Kerstmis (dl 2)

Met Kerstfeest (Christusfeest) herdenken de christenen de geboorte van Jezus in Bethlehem.

Nadat Jozef en Maria vergeefs om onderdak hadden gevraagd, mochten ze overnachten in een stal. Daar kreeg Maria haar baby, die zij Jezus noemde. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een krib, een voerbak voor dieren. In zijn evangelie bericht Lukas ook hoe de geboorte van Jezus werd aangekondigd. Niet door mensen, maar door God, zijn hemelse Vader. Hij zond zijn hoogste engel, Gabriël, naar herders die ‘s nachts de wacht hielden over hun kudde schapen met de blijde boodschap: “Vandaag is in de stad van David uw redder (Heiland) geboren: Christus de Heer.”

Dan worden zij plotseling omstraald met de heerlijkheid van God en horen een menigte engelen het lied zingen dat al twintig eeuwen met Kerstfeest gezongen wordt:
Ere zij God! Ere zij God!
In de hoge hemelen.
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.