verzoeking van jezus deel 2

Aan het begin van Jezus’ openbare optreden werd Hij verzocht. Dat gebeurde in de woestijn van Juda, waar Jezus heenging nadat Hij in de Jordaan gedoopt was. Daar vastte Hij veertig dagen en werd hij drie keer door de duivel verzocht:

Verzoeking van Jezus (dl 2)

Aan het begin van Jezus’ openbare optreden werd Hij verzocht. Dat gebeurde in de woestijn van Juda, waar Jezus heenging nadat Hij in de Jordaan gedoopt was. Daar vastte Hij veertig dagen en werd hij drie keer door de duivel verzocht:

De eerste verzoeking was om van stenen broden te maken.
De tweede verzoeking was om van een hoge tempelmuur af te springen.
De derde verzoeking was om te buigen voor de duivel.
Maar drie keer weerstond Jezus de verzoekingen met een Woord uit de Bijbel.