vrederijk deel 4

De term `duizendjarig rijk’ zie je staan boven Openbaring 20:1-6, omdat daarin wordt gesproken over een periode van duizend jaar.

Vrederijk (dl 4)

De term `duizendjarig rijk’ zie je staan boven Openbaring 20:1-6, omdat daarin wordt gesproken over een periode van duizend jaar. Gedurende die tijd zal de duivel in gevangenschap zijn en zal Jezus Christus regeren vanuit de troon van David. Dan zal de aarde de vrede en gerechtigheid kennen zoals God oorspronkelijk heeft bedoeld.

Sommige christenen geven aan dit bijbelgedeelte een symbolische uitleg, anderen gaan uit van een letterlijke periode van duizend jaar.