Koninkrijk van God deel 2

Jezus onderwees het Koninkrijk van God. Eigenlijk moeten we zeggen: Jezus proclameerde het Koninkrijk.

Koninkrijk van God (dl 2)

Jezus onderwees het Koninkrijk van God. Eigenlijk moeten we zeggen: Jezus proclameerde het Koninkrijk. Hij maakte openlijk bekend wat dat Koninkrijk van God inhoudt. Door zijn manier van leven toonde Jezus hoe het in Koninkrijk van God toegaat. Je kunt dan ook zeggen: waar de Koning het voor het zeggen heeft, dáár is het Koninkrijk.

Toen er veel mensen naar Jezus toekwamen, ging Hij naar een berg en leerde hen over het Koninkrijk van God. Daarom wordt deze redevoering de Bergrede genoemd. Daar leerden zij de regels (of wetten) die horen bij het Koninkrijk en die je in het dagelijks leven kunt toepassen. De belangrijkste wetten van Gods Koninkrijk zijn:

1. De Here God boven alles liefhebben.
2. Je naaste liefhebben als jezelf.
Daarin worden alle andere regels van het Koninkrijk samengevat.
Zie ook Gelijkenissen van het Koninkrijk.