Wijsheid der Grieken deel 4

De filosoof Plato heeft de basis gelegd voor de Griekse filosofie. Door middel van de beeldspraak van zijn grot maakte hij duidelijk dat het menselijk leven alleen de moeite waard is wanneer dat zich richt op de `hogere wereld’ van de werkelijkheid.

Wijsheid der Grieken (dl 4)

De filosoof Plato heeft de basis gelegd voor de Griekse filosofie. Door middel van de beeldspraak van zijn grot maakte hij duidelijk dat het menselijk leven alleen de moeite waard is wanneer dat zich richt op de `hogere wereld’ van de werkelijkheid.
Aristoteles legde juist de nadruk op de zichtbare wereld van de menselijke rede, de logica. Daarmee gaf hij de stoot tot de ontwikkeling van de natuurwetenschappen, de fysica: als je maar goed naar de feiten kijkt, kun je alles ontsluieren.

De Griekse filosofen hadden dus leren denken in twee werelden:

Metafysica

Onzichtbare wereld
Duits: Jenseits

Ideeën Mythen

Zin en doel Verhalen

Fysica

Zichtbare werkelijkheid
Duits: Diesseits
Feiten Bewijzen

Logica Wetenschap

De Europese cultuur is sterk beïnvloed door de Griekse filosofen. Van de grote filosofen van Europa gelden Thomas van Aquino (Aristoteles) en Immanuel Kant (Plato) als de twee meest bekende.