Niet iedereen zondigt `expres’. Je kunt ook `per ongeluk’ zondigen. Niet iedereen is echt een boosdoener. Er zijn veel mensen in de wereld die het dikwijls heel goed bedoelen. Maar nu komt het vreemde:

Zondaar (dl 1)

Niet iedereen zondigt `expres’. Je kunt ook `per ongeluk’ zondigen. Niet iedereen is echt een boosdoener. Er zijn veel mensen in de wereld die het dikwijls heel goed bedoelen. Maar nu komt het vreemde:

Je wordt geen zondaar doordat je veel zonden doet.

Het is precies andersom:

Je doet zonden omdat je een zondaar bent.

Dat komt doordat alle mensen afstammen van Adam en net als hij buiten het paradijs moesten leven. Dit wordt ook wel `erfzonde’ genoemd. Je `erft’ als het ware de natuur die je altijd fouten (kleine en grote) doet maken. Daardoor zit ook de mislukking, het onrecht en de rebellie er bij alle mensen als het ware ingebakken.