Animisme Bijbelse duiding en weerlegging
Het aanbidden van materie als ‘het goddelijke’ en het toekennen van bovennatuurlijke krachten en machten aan ‘dode’ materie (Voodoo bijvoorbeeld is een combinatie van Afrikaans animisme en rooms-katholicisme). Dit goddelijke is een geloof in persoonlijke geesten van bv. voorouders. Een sjamaan kan deze geesten manipuleren.

 

Waarom het schepsel aanbidden boven de Schepper? Het schepsel kan nooit boven de Schepper staan. Het schepsel aanbidden mist ieder doel en wekt de naijver van God op. Steen en hout zijn dood, zo ook de vruchten van het animisme.