Gevechtskunst

Gevechtskunst,(Japanse) Vechtsporten Bijbelse duiding en weerlegging
Bij de Japanse gevechtskunst staan ‘natuurlijke houding, adem en beweging’ centraal.
Een voorbeeld is Aikido: het woord bestaat uit drie Japanse karakters: AI staat voor samenkomen, KI staat voor energie of geest en DO betekent pad of weg. AIKIDO betekent dus: De weg om een te worden met de geest van het universum.
Andere gevechtskunsten zijn Judo en Jujitsu.
Elementen hierbij zijn de buiging voor de meester, de schreeuw als aanroep, de cirkels en lijnen die men in acht moet nemen, enz.
Zoals bij Pokémon de voorstellingen op de kaartjes woningen/tempels van goden voorstellen, zijn de handelingen bij de Japanse gevechtskunst niet meer of minder dan rituelen waarmee de goden worden aangeroepen. In ruil voor de binding van de ziel ontvangt de gevechtsdienaar bovennatuurlijke behendigheid en kracht.