Geomantiek

Geomantiek, leer van de kosmische betrekkingen tussen plaatsen of bouwwerken Bijbelse duiding en weerlegging
Volgens deze leer zouden er op aarde natuurlijke heilige plaatsen zijn (krachtvelden), die vanwege hun hoedanigheid en de ermee verbonden mythen een bijzondere betekenis hebben voor de hele wereld.
In de Keltische mythologie worden deze relaties Ley-lijnen genoemd, dat wil zeggen het spoor dat de draak of oude slang in zijn vlucht heeft gevolgd. Onder de geomantiek vallen ook zaken als UFO-verschijningen en Graancirkels.
Deze leer brengt ons terug naar voorchristelijke, bijbelse tijden, waar de Israëlieten op hun ‘hoogten’ de baäls en astartes (het heir des hemels) vereerden. De grootste ‘geomagiër’ was ongetwijfeld koning Manasse, die deed wat kwaad is in de ogen des HEREN, naar de gruwelen der volken die de HERE voor de Israëlieten uit had verdreven, 2 Kon. 21:2.