Kabouters Bijbelse duiding en weerlegging
Kabouters hebben in alle culturen een andere naam, bijvoorbeeld kobolds (Duitsland) leprechauns (Ierland), trollen (Scandinavië), satyrs (Griekenland), jinn (Arabië) of seirim, letterlijk ‘ruigen’ (Israël). Bij de kerstening zijn deze aardgeesten van het toneel verdwenen en leven zij slechts voort als sprookjesfiguren, maar bij de huidige ‘terugbetovering van de wereld’ blijken zij weer te zijn die zij altijd waren: materialisaties van boze geesten. De bijbel geeft op enkele plaatsen nadere informatie over deze ‘veldgeesten’, zoals in Lev. 17:7 en 2 Kron. 11.

Jesaja (hfd. 13 en 34) geeft meer bijzonderheden, met name over hun toekomstige woonplaatsen, waar zij, samen met andere wezens van het schimmenrijk zoals luchtgeesten (elfen), bij de wederkomst van Christus worden verzameld.