Kabbala Bijbelse duiding en weerlegging
Betekent: traditie, overlevering. De kabbala ontstond rond de 12eeuw en zocht naar mystiek en bovennatuurlijke krachten en machten die verborgen zouden zijn in de religieuze geschriften en overleveringen. Kabbala is hetzelfde als de oude aanbiddingsdienst van Baäl en Moloch (die in het Oude Testament streng door God werd veroordeeld). In werkelijkheid gaat het om een vorm van satanisme, ofschoon mensen die er deel van uitmaken, de naam satan nooit gebruiken. Zij onderwijzen en dienen de “Meester”. Matth. 23:8: “….één is uw Meester (Jezus Christus).”