Kinesiologie

Kinesiologie
(Grieks: kinesis = beweging)
Bijbelse duiding en weerlegging
Verzamelnaam voor diverse lichamelijke (zoals spiertest) en zintuiglijke oefeningen (zoals fixatie van de ogen) om gezondheidsproblemen bij een zgn. niet-gebalanceerde persoonlijkheid te herstellen. Dit gebeurt op grond van de diagnose dat de beide hersenhelften niet met elkaar in balans zijn of dat hun verbinding geblokkeerd is.
Hierbij keert men zelfs oorzaak en gevolg om, bijvoorbeeld dat motorische en zintuiglijke oefeningen de werking van de hersenen kunnen beïnvloeden!
Al deze oefeningen behoren tot de basistechnieken van sjamanisme en magie. Zij openen de deur naar de machten der duisternis, die kunnen aangeven hoe de arm moet worden gestrekt of deze doen verstijven. Hieruit wordt dan de diagnose getrokken.
Dit zijn duidelijk vormen van wichelarij.
Onder Israëls koningen kwam dit bijv. voor onder Hizkia, waar men zich specialiseerde om te doen wat kwaad is in de ogen des HEREN om Hem te krenken, 2 Kon. 17:16-17.