Kinesthetisch leren

Kinesthetisch leren
(leren door bewegen)
Bijbelse duiding en weerlegging
Kinesthetisch leren is leren met je hele lichaam en al je zintuigen tegelijk, bijvoorbeeld ‘muziek zien’ en ‘gedichten ruiken’. Het is een overweldigende integrale ervaring waarbij de zinnen worden geoefend om de onzienlijke wereld van het PSI-vermogen te ervaren. Met kinesthetisch leren worden de normale begrenzingen, die God aan onze zintuigen heeft gesteld, doorbroken. Hiermee maakt de mens wederrechtelijk gebruik van ongewone krachten, iets wat blijkens Deut. 29:29 de mens niet gegeven is en waarmee hij dan ook weerloos staat tegenover de krachten die dan worden ontketend.