Pentagram (vijfpuntige ster) Bijbelse duiding en weerlegging
Het pentagram is het belangrijkste symbool van toverij en hekserij. Het is altijd een onderdeel van de rituele magie en wordt gebruikt bij het oproepen van geesten en de hulp van demonen. Wanneer de enkele punt naar boven wijst (en dus twee punten omlaag wijzen), geldt het pentagram als teken van het ‘goede’, namelijk om weldoende geesten op te roepen. Wanneer de enkele punt naar beneden is gericht (en dus twee punten omhoog wijzen), is het een teken van het kwaad of satan (de geit Mendes); dit wordt gebruikt om de machten van het kwade te bezweren. De Bijbel geeft geen informatie over de wijzen waarop tovenaars en heksen de geesten oproepen. Wel neemt Gods Woord duidelijk stelling tegen de valse lering van witte en zwarte magie. Een pentagram is dus altijd een vorm van magie, op straffe des doods verboden.
De Bijbel leert nadrukkelijk dat de duivel zich voordoet als een engel des lichts (zoekende wie hij kan verleiden, 2 Cor. 11:14), maar ook rondgaat als een brullende leeuw (zoekende wie hij kan verslinden, 1 Petr. 5:8).