PHOTONEN COHERENTIE THERAPIE

Deze indrukwekkend klinkende therapie berust op pseudowetenschap (velen, ook christenen, trappen er in, omdat het als puur wetenschap verkocht wordt en er indrukwekkende apparaten met ‘bewijzende’ uitdraaien aan te pas komen). Als het slechts bij pseudowetenschap zou blijven, zou deze therapie uitsluitend slecht zijn voor de portemonnee en de effecten op placebo-effecten berusten.
Wat veel erger is, is het feit dat onder de dekmantel van deze zogenaamde ‘wetenschap’ een geestelijke adder onder het gras zit. De nietsvermoedende cliënt wordt aangesloten op een geestelijke bron die haaks staat op die van een christen. De geest van deze bron is TAO (zie ook het artikel van Gerard Feller van Stichting Promise [blad over bijbels denken in de gezondheidszorg] over Bioresonantie, waar deze therapie weer een ‘loot’ van is). Het christelijk wereldbeeld wordt heel subtiel ‘ingeruild’ voor een magisch, animistisch, energetisch, pantheïstisch wereldbeeld, waarin de begrippen holisme en monisme gemeengoed zijn. Men belandt dan nog in occult vaarwater ook (in ‘het domein van de slang’) en wordt occult beïnvloed.

Het fenomeen ‘wetenskunst’ doet in deze laatste tijd (eindtijd) steeds meer opgeld: de wetenschapper die geleerd heeft analytisch, natuurwetenschappelijk en volgens de door God in de schepping ingebouwde orde te werk te gaan, gaat een synthese aan (in feite een monsterverbond) met oosters, occult denken (zie Openbaring 18:23c). Steeds meer wetenschappers worden omgeturnd tot ‘wetenskunstenaars’ (zie New Age Handboek van drs. R. Matzken op pag.146 en151). Zo kan een echte fysisus als Fritjof Capra een boek schrijven als ‘De Tao van fysica’. Mij is opgevallen dat alternatieve geneeskundigen het pad van wetenschap verlaten hebben voor een ‘veel boeiender pad’ (betovering). Johan Boswinkel integreerde zijn occulte gedachtegoed door een opleiding van fysica, taoïsme (acupunctuur), homeopathie (ook een energetische geneeskunde, werkend door kosmische, geestelijke krachten) en verpleegkunde. Als je zijn resulaten bekijkt, heeft hij zowat het ei van Columbus uitgevonden. Verdacht vind ik het ook als iemand zo over zichzelf opgeeft. Hij beweert van alles over positieve resulaten. Mijn vraag is of zijn resultaten ooit echt wetenschappelijk [dubbelblind] getoetst zijn. Ook wil ik meer weten over eventuele negatieve effecten!
Hij leidt veel mensen op ‘in het synthesedenken’…Als hij beweert dat zijn fotonentherapie op het niveau van laser werkt, dan houd ik mijn hart vast (omdat laser beslist geen ongevaarlijke stralen produceert). Ik mis een goede degelijke wetenschappelijke onderbouwing (het is veel ‘blabla’). Het denken sluit naadloos aan op dat van occultisten en spiritisten die een herdefinitie geven van ‘energie’. Je komt dan terecht in de wereld van aura’s, chakra’s, monisme, holisme. ‘Alles is energie, alles is god…’ Door middel van manipulatie van energie heb je de wereld zo goed als in de hand; je functioneert dan op het niveau van een schepper…die denkt (gedachtekracht), spreekt (woordmagie) of doet (kosmisch energetische apparaten) en ‘het is er’. En zo lost de heer Boswinkel een sprinkhanenplaag op in Afrika en kan beton etcetera veranderen.

Ik heb nog wat andere literatuur op internet gevonden. Interessant is bijvoorbeeld het artikel over resonantietherapie van Rob Nanninga (naar mijn idee geen christen) van Skepter (titel: Vibraties uit het vrije veld. De magische technologie van ir. Hans Andeweg. Skepter 15(1), maart 2002). Hij schreef ook een lezenswaard artikel over ‘Aura’s in het blikveld. Onderzoek naar kleurrijke ervaringen’). Interessant is ook een artikel over Kleurentherapie van Stichting Promise (Gerard Feller).
De therapie van Boswinkel is weer een ‘wolf in schaapskleren’. Een christen dient er verre van te blijven.

Ruud van der Ven, 23-6-2005