Rebirthing

Rebirthing
(Engels voor: je geboorte overdoen)
Bijbelse duiding en weerlegging
Een ademhalingstechniek waarbij men leert contact te maken met zijn eigen levensenergie. Het rebirthing-proces is gericht op het afmaken en herbeleven van niet verwerkte ervaringen, die onder de bewustzijnsdrempel een eigen leven leiden. Op die manier zouden storingen en beperkingen worden opgeheven en wordt iemands lei schoongewist. De bijbelse weerlegging en duiding van Yoga geldt ook hier.
Geestelijk gezien is rebirthing een parodie op de bijbelse begrippen vergeving en wedergeboorte. De geest van de mens is bedoeld voor gemeenschap met God en niet voor contacten met verleidende ‘witte’ geesten.