Reflexologie

Reflexologie Bijbelse duiding en weerlegging
Een 5000 jaar oud diagnostisch en therapeutisch systeem uit zowel Egypte als China. De behandeling gaat uit van dezelfde principes als Acupunctuur, d.w.z. dat de inwendige organen op verschillende plaatsen op het lichaamsoppervlak geprojecteerd zouden zijn (oor, iris, hand, voet, buik enz.). Door drukuitoefening of massage van deze projectieplaatsen beoogt men de overtollige spanning af te voeren en de activiteit van inwendige organen te prikkelen. Evenals bij Acupunctuur gaat het bij Reflexologie om meer dan het herstel van verbindingen (meridianen van levensenergie). Aan de orde is nl. het opwekken van de Kundalinigeest, die als een slang onderaan de wervelkolom ligt gekronkeld. Het is niet ondenkbaar dat, wanneer de slangenkracht is gewekt, mensen vervallen tot vormen van razernij.
De Bijbel toont de slang in haar ware gedaante, en zeker niet om die te vereren!