Spiertest, zie bij Kinesiologie Bijbelse duiding en weerlegging
Bij de meest voorkomende vorm van spiertest wordt iemand gevraagd zijn arm horizontaal zijwaarts uit te strekken. De therapeut of leraar tracht nu deze arm omlaag te drukken en uit het feit of dit hem wel of niet lukt, leidt hij een antwoord af op vragen die door hem zijn gesteld. Dit op grond van een theorie dat de weerstand van de armspieren overeenkomt met blokkades in de energiestroom, om die vervolgens op te sporen en uit te schakelen. De Duitse stichting Warentest houdt de spiertest voor subjectief, licht manipuleerbaar en riskant.
In bijbels opzicht is deze vorm van spiertesten een vorm van waarzeggerij waarbij de patiënt of leerling tot spiritistisch medium wordt gemaakt. Zo kan men de machten der duisternis (‘de inwonende godin’) bevragen die na een inwijdingsritueel en een ‘commitment’ )verdrag) antwoord geven, bijv. door het verstijven van de arm.