Spiritisme

Spiritisme, zie ook bij Waarzeggerij Bijbelse duiding en weerlegging
Het geloof dat de mens na zijn dood als geest zijn bestaan voortzet en zich met de levenden in verbinding kan stellen. Het oproepen van zo’n persoon gebeurt door een Medium tijdens een zgn. Seance. De geesten kunnen dan spreken via de mond van het medium of op andere wijze hun boodschap doorgeven. De Bijbel verbiedt nadrukkelijk het contact met de doden: Iemand mag geen slangen bezweren, medium of tovenaar zijn of de geesten van doden oproepen. De HERE heeft een diepe afkeer van ieder die dit soort dingen doet, Deut. 18:11-12a. Zie ook 1 Sam. 28 over koning Saul en de heks van Endor.