Transmissie

Transmissie Bijbelse duiding en weerlegging
Op telepathische wijze ‘inpraten’ op mensen en situaties om deze voor te bereiden op innerlijke harmonie en genezing.
Een voorbeeld van het reguleren van kosmische krachten door een transmissiegroep: “Wij verbinden ons innerlijk licht met het licht van anderen en versmelten aldus tot een kanaal. Wij bieden ons aan bij de verheven meesters en stellen ons beschikbaar om de energieën die van hen uitgaan, door ons te laten stromen om de wereld te helpen, overal waar deze grote godsdienaren het toegemeten hebben.”
Transmissie is te beschouwen een Westerse vorm van Tibetaanse gebedsvelden. Voor een bijbelse duiding en weerlegging zie bij Gebedsvelden en bij Shambhalla.
In zijn boek ‘De latente kracht van de ziel’ heeft Watchman Nee gewezen op de gevaren van dit zgn. ‘horizontaal bidden’.