Uittredingen

Uittredingen (buiten het lichaam ervaringen) Bijbelse duiding en weerlegging
Een toestand van bewustzijn die iemand de sensatie geeft zich buiten zijn lichaam te bevinden. Men beschrijft dit als reizen van het bewustzijn, die hen in staat stellen waarnemingen te doen in andere plaatsen, welke informatie hen onbekend was maar die later als ‘echt’ kan worden nagetrokken. In de parapsychologie heet dit verschijnsel wel ‘wandelende helderziendheid’.
Een Bijna Dood Ervaring is ook een vorm van Uittreding.
De Bijbel spreekt enkele keren van ‘visioenen en ‘worden opgeheven in de Geest’ (bijv. in Ezechiël en 2 Cor. 12). De duivel kan dit niet nadoen, maar kan mensen wel de sensatie van ‘ruimte- en tijdreizen’ geven via boze geesten als ‘vliegende boodschappers’.