DHARMA

Dharma betekent letterlijk ‘vasthouden’, te vergelijken met het Chinese begrip ‘Tao’ (levenswet of levensweg): de juiste manier van leven voor een hindoe. Dit geldt echter niet in absolute zin, zelfs niet voor alle hindoes of voor iedere kaste, maar geldt alleen voor ieder persoonlijk. Ieder mens moet dus voor zichzelf zijn ‘dharma’ ontdekken en zich daaraan houden. Iemands ‘dharma’ gaat dus eigenlijk uit boven datgene wat ‘goed’ en ‘kwaad’ heet.

Bij new agers is de leer van ‘dharma’ erg populair, een westerse vorm hiervan is dat ieder mens zijn eigen keuze moet maken. Hierbij is iedere keuze goed, mits deze maar ‘authentiek’ is, dat wil zeggen niet van buitenaf opgelegd, want ieder mens is slechts verantwoordelijk jegens (de god in) zichzelf!