FANTASIE

 

Fantasie krijgt bij new age een geheel eigen functie, namelijk als creatieve, dus scheppende fantasie. Deze wordt hiermee gemaakt tot werktuig van de imagerie of visualisering en hoe dit verloopt blijkt uit het volgende citaat:

“De fantasie is de sleutel voor de schepping. Alles wat God doet, ziet Hij eerst in de geest vóór Zich. En zo is het ook met ons mensen, die naar Zijn beeld zijn geschapen. Zoals het geloof ons in staat stelt voor waar te houden wat wij niet kunnen zien, brengt de fantasie ons nog een stap verder door het ons mogelijk te maken om uit te beelden wat wij niet kunnen zien. Is dat niet opmerkelijk? Geleide fantasie is een vorm van training waarbij het innerlijk centrum van de mens van buitenaf (bijvoorbeeld via hypnose) wordt gestuurd in ongedachte exploraties. Fantasiereizen, ook wel (etherische) ruimtereizen genoemd. Het is een vorm van imagerie die, als een bepaald patroon wordt gevolgd, kan leiden tot een gids door innerlijke ruimten. Hierdoor zou men zijn eigen creatieve mogelijkheden produktiever kunnen gaan benutten. Door de Human-Potential-beweging worden fantasiereizen gezien als mogelijkheid om te komen tot een ‘Nieuwe mens’, die heeft geleerd om het nu nog braakliggend potentieel van zijn bewustzijn in te schakelen.