ETHERISCH LICHAAM

ETHERISCH LICHAAM

In de esoterische traditie is dit de onzichtbare drager van de ziel, een tweede lichaam met een stoffelijkheid, die fijner en hoger is dan ons fysieke lichaam (‘ Aura ‘). Het ‘etherlichaam’ is een constant energieveld, dat iemand bij de geboorte meekrijgt. Het verandert niet door de opeenvolgende reïncarnaties, maar het is ook niet eeuwig, omdat het aan het eind zal opgaan in de elementen waaruit het bestaat. Volgens de antroposofie functioneert het etherlichaam als drager van het levensbeginsel of ‘Bio’, zodat zonder het etherlichaam het fysieke lichaam niet tot leven in staat is.

In het newagedenken is de bewustwording van het etherisch lichaam een belangrijke factor voor de kosmische bewustwording (zie begripsomschrijving).

 (= Erhard Seminar Training)

Een vorm van kortstondige therapie, waarbij het (verondersteld zieke) bewustzijn wordt verstoord, zoals ongeveer bij een hersenspoeling. Aansluitend hierop volgt dan een nieuwe opbouw van de persoonlijkheid, die alles mag zijn wat zij maar wil, dus een zelf-gekozen ‘nieuwe mens’. De cursus omvat een workshopprogramma, dat bestaat uit een samenstelling van zenfilosofie, verkooppsychologie en retoriek.

In deze tijd van new age is dit principe “waar de mens zelf mag beslissen wie hij is of wordt”, erg populair.