How to protect your child from the new age and spiritual deception.

Recensie

 (Hoe je kind beschermen voor de newage en de  geestelijke verleiding), Berit Kjos, 336 pages, $ 14,95. Bestellen bij www.crossroad.to of bij www.lighthousetrailsresearch.com.

childKjos wil in dit boek aantonen dat kinderen op allerlei terreinen worden geconfronteerd met newage-spiritualiteit. Zij pleit ervoor dat ouders een proactieve houding aannemen om waakzaam te zijn om hun kinderen te kunnen beschermen tegen allerlei verschillende verleidingen. Daarom is het allereerst noodzakelijk dat ouders beseffen dàt hun kinderen worden geïndoctrineerd en op die manier mogelijk worden ingezogen in de new age/nieuwe spiritualiteit. Vervolgens moeten ouders zeer alert zijn op wat hun kinderen allemaal leren en meemaken om ze ook adequaat te kunnen begeleiden. Ook van groot belang is dat ouders daarin hun eigen christelijke achtergrond bekend maken en een goed voorbeeld geven aan hun kinderen. Het tweede hoofdstuk  behandelt de wapenrusting van God, hoe we als ouders ons kunnen wapenen en hoe we dit aan onze kinderen kunnen overdragen.

Telkens wordt in een hoofdstuk de gevaren van een bepaald terrein besproken en toegelicht aan de hand van voorbeelden, afgewisseld met een hoofdstuk vol praktische richtlijnen en stappenplannen hoe ouders hun kinderen op dat terrein kunnen beschermen. Zo behandelt Kjos de invloed op scholen door child1middel van schoolboeken en lesprogramma’s. Een volgend onderwerp zijn de normen en waarden die kinderen meekrijgen door behandeling van onderwerpen als evolutie en seksuele voorlichting. Vervolgens wordt gekeken naar de invloed van films, televisie en de digitale media, speelgoed en (computer)spellen, boeken, tijdschriften en muziek, dit alles aan de hand van uitgebreide voorbeelden. Op al deze gebieden kunnen kinderen te maken krijgen met een on-Bijbelse moraal, maar ook vooral met occulte invloeden in allerlei gradaties. Vooral over dit laatste onderwerp heeft men vaak niet door hoe subtiel de invloeden zijn, terwijl de gevolgen des te groter zijn. Tevens is de  gewenning al zo ver gegaan dat iets wat twintig jaar geleden duidelijk occult zou zijn, nu algemeen aanvaard wordt. Helaas is ook in de christelijke wereld er sprake van vermenging van Bijbelse en wereldse waarden. In het laatste hoofdstuk bespreekt Kjos voorbeelden die laten zien dat als iets “christelijk” genoemd wordt, dit niet automatisch betekent dat er sprake is van Bijbelse integriteit en christelijke waarden. Ook hier worden handreikingen gegeven om alert te zijn.

De eerste druk van dit boek kwam uit in 1990. Toen werden waarschuwingen als deze tegen de gevaren van newage-invloeden vaak nog weggewuifd als zijnde te ver gezocht. Zo erg zou het toch allemaal niet worden? Helaas wordt maar steeds vaker duidelijk dat het wel zo erg, zo niet erger, is geworden. In deze herziene en uitgebreidere versie uit 2013 worden de gevaren duidelijk uitgelegd, bijgewerkt met veel recente voorbeelden. Wellicht dat het voor sommige sceptici van toen ook duidelijk wordt dat de waarschuwingen destijds terecht waren en dat daarom deze waarschuwingen niet in de wind moeten worden geslagen.

Dit is een boek dat kan dienen als goede handleiding en naslagwerk voor het herkennen van gevaarlijke invloeden op allerlei terreinen, maar het is helaas alleen in het Engels beschikbaar. De belangrijkste boodschap is dat kinderen, vanwege hun beïnvloedbaarheid, een gemakkelijke prooi zijn. Ouders moeten geestelijk voorbereid zijn om de gevaren te herkennen en hun kinderen te begeleiden en te beschermen tegen de valse invloeden.