‘Rock’, ‘pop’, ‘techno’ enz.: wat doet dit met je?

Muziek is niet neutraal.

“Ophitsende klanken van een elektronisch versterkte gitaar, een hectisch staccato van het slagwerk doen de zenuwen vibreren, schakelen elke gedachte uit: beat- en rockmusici veranderen hun meestal jeugdige publiek in een krijsend monster. Het gevolg is dat velen flauwvallen.” (Walter F. Hiss in “Medizin heute”, uit “Rockmusik – Daten – Fakten- Hintergründe”, Roger Liebi. Uitg.Beröa)

rock“Rockmuziek is vanwege haar stijl niet neutraal en dan laten we de tekst buiten beschouwing. Deze muziek op zichzelf stimuleert extase en erotiek. Zij kan zelfs, als men er intensief naar luistert, leiden tot een passiviteit van de geest en daarmee een deur openen voor demonische invloeden.” (Hete hangijzers, Norbert Lieth. pag. 176, uitg. Middernachtsroep)

“Het hoge geluidsvolume veroorzaakt een gehoorstress, waardoor de bijnieren in verhoogde mate een stresshormoon produceren, dat niet meer in een aanvaardbare periode door het lichaam afgebroken kan worden.” “Hierdoor kan iemand zonder meer in een toestand raken, die met ‘high’ omschreven kan worden, zodat je de controle over jezelf verlies en ‘stoned’ raakt”. (Hete hangijzers, pag.169,170) “Het heeft letterlijk de kracht om de controle over te nemen en je in de wereld van de geesten te brengen.” (B&O, juni 2011, pag. 14)

Overdreven? Luister naar wat de rockmusici zelf zeggen: “In spirituele termen is deze muziek een magisch instrument, een middel om te communiceren met de goden.” (Michael Moynithan, B&O) En ook: “Rock is voor 99% seks” (rockzanger John Dates. (Hete hangijzers, pag.171) “Aleister Crowley (1875-1947) wordt de grootste satanist van de 20e eeuw genoemd. Hij stelde in de jaren ’20 een programma op hoe men de jeugd kan misleiden en ontvankelijk maken voor het demonische:

  1. door muziek, die gebaseerd is op een stevig ritme en herhaling,
  2. door drugs,
  3. door het propageren van vrije seks.

“Aan de vruchten zult u ze herkennen” (Hete hangijzers, pag.168). Deze citaten maken duidelijk wie achter deze muziek staat (satan, de mensenmoordenaar van de beginne) en om wie het hem te doen is: onze jeugd!  “Het is de vertwijfelde, hopeloze noodkreet van een jeugd in een stervende eeuw. Het is een jeugd, die op zoek is naar het leven en in de ban is van de wereldgeest.

Maar dat is niet wat Jezus wil. Hij geeft leven in overvloed, een leven dat zin heeft en een doel. De psalmist zegt in Psalm 16:11: “Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht, liefelijkheid is in Uw rechterhand ,voor eeuwig” (Hete hangijzers”, pag.178).

Informatie hierover op een rij:

  1. Bijbel en Onderwijs magazine juni 2011 (bijbelenonderwijs.nl);
  2. Hete Hangijzers, Norbert Lieth (www.middernachtsroep.nl);
  3. Rockmusik – Daten – Fakten – Hintergründe, Roger Liebi (uitverkocht);
  4. Rock-, Pop- und Technomusik und ihre Wirkungen, Eine Wissenschaftliche und Biblische Untersuchung, Adolf Graul,  (www.mitternachtsruf.com);
  5. Feiten over rockmuziek, John Ankerberg & John Weldon, 4 euro, (www.middernachtsroep.nl).


Nonky Blok-Schutze

rock2Terecht vermeldt mevr. Blok het waardevolle boek over deze muziek: Rock-, Pop- und Technomusik (2004) van Adolf Graul. De auteur gaat in 332 blz. consciëntieus op wetenschappelijke en Bijbelse wijze na wat de achtergrond van dit fenomeen is, dat sinds de zestigerjaren van de vorige eeuw sowieso de wereld, maar ook in toenemende mate kerk en gemeente beheerst. Nee, Graul heeft het niet zozeer over de teksten, maar benadrukt het ritme met de overheersende beat. De kenmerkende offbeat en de syncope, waardoor een onregelmatigheid in het ritme optreedt,  bewerkstelligen een innerlijke verandering bij de luisteraar. Op blz. 81 stelt Graul: “De via het zenuwstelsel opgewekte lichamelijke reactie bij sterk ritmisch georiënteerde muziek wordt bijzonder versterkt als door syncopen en offbeats  ritmische gevoelsniveaus van het lichamelijke zenuwstelsel beïnvloed worden. Daardoor wordt de scheppingsbalans van geest, ziel en lichaam van de mens verstoord en komt het accent op  lichamelijke ervaringen te liggen. De opname van geestelijke boodschappen wordt dan heel moeilijk en meestal volkomen geblokkeerd.” (accentuering door redactie)

Redactie