ILLUMINATI (Latijn voor ‘de verlichten’)

Een geheim genootschap dat in 1777 is ontstaan. De Illiuminati zijn een esoterische orde, die in het geheim een samenzwering beoogt op wereldniveau. De leden en hun navolgers zijn hieraan dienstbaar door hun invloed aan te wenden op de intellectuele, religieuze, artistieke en economische ontwikkelingen. Zelfs de wijze waarop het boek ‘Illuminati!’ is geschreven, namelijk een vermenging van feiten, fictie en program, is op hun doel gericht, doordat het verwarring teweegbrengt en zelfs in staat is mensen te doen twijfelen aan hun eigen gezond verstand.