I TJING MANAGEMENT

I TJING MANAGEMENT

De succesvolle zakenman is hij, die niet alleen de juiste beslissingen neemt, maar deze ook op de juiste wijze weet te timen. Besluitvorming is dan ook niet alleen een rationeel, maar vooral ook een intuïtief proces. Om te komen tot ‘de volkomen beslissing’ voegt de I Tjing een nieuwe dimensie aan het westers economisch denken toe. Deze dimensie omvat het hanteren van de oude oosterse of sjamaanse wijsheid zoals deze in de I Tjing, het boek der wisselingen, is vastgelegd. Op deze wijze wordt economisch en esoterisch aan elkaar gekoppeld. Zelfs is hiervoor al een softwarepakket ontwikkeld.