INITIATIE ( Latijn voor inwijding)

Initiatie is de rituele intrede in een nieuw, beslissend stadium van het leven. Het is hier de invoering in een esoterische gemeenschap. Bij de initiatie wordt het vermogen meegedeeld om de mysteries van het leven en het zijn te ervaren en te verstaan. Hierdoor wordt de wereld van het verborgene (occulte) ontsloten en al haar geheimen die aan de gewone stervelingen onbekend zouden zijn. Een in newagekringen gezaghebbende auteur spreekt zelfs van massale planetarische inwijdingen of luciferische initiaties, die de hele mensheid (binnenkort?) zal omvatten. In dat geval zal men de initiatie zoeken om niet geïsoleerd te staan van de anderen en geen deel meer te hebben aan het sociale/economische leven. Het lijkt niet onmogelijk dat hiermee het tijdperk van ‘666’ zal intreden.

De initiatie is een magische methode der heidenen, die door de Israëlieten werden verdreven. Het deel hebben aan Gods beloften vindt niet plaats door een esoterische rite, zoals de heidenen en de gnostici deden, maar als gevolg van de lezing van de  Thora of de Wet Gods in het Oude Testament. In het Nieuwe Verbond heet dit de gehoorzaamheid des geloofs (zie Romeinen 15:18 en 16:26). De Bijbel is dus alles behalve een toverboek of een vedisch geschrift, maar is het Woord van God dat mensen oproept tot nuchter geloof!